ตัวอย่างในการค้นหา

ผลิตภัณฑ์อาหาร เลขใบสำคัญ 10-3-XXXXX-X-XXXX หรือ ค้นหาด้วยชื่อ "ขนมแสนอร่อย"

ผลิตภัณฑ์ยา เลขใบสำคัญ 1C54/60 หรือ ค้นหาด้วยชื่อการค้าเช่น "ยาตราเมดิคอล"

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เลขใบสำคัญ K57/29 หรือ ค้นหาด้วยชื่อการค้าเช่น "เต็งเข่วสีดงอี้"

ผลิตภัณฑ์วัตุอันตราย เลขใบสำคัญ 1/2559 หรือ ค้นหาด้วยชื่อ "ยาฉีดปลวก"

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 10-X-XXXXXXX หรือ ค้นหาด้วยชื่อ "แป้งแป้ง"

ผลิตภัณฑ์ยาเสพติด 23 10/47 หรือ ค้นหาด้วยชื่อ "ทรานส์"

ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ผ.1/2559 หรือ ค้นหาด้วยชื่อ "เครื่องบดกระดูก" หรือ เลขใบสำคัญ xx-x-x-x-xxxxxxx

สถานที่ยา ค้นหาด้วยชื่อเช่น "ฟาร์มาซีเภสัช"

ประเภทผลิตภัณฑ์ ใบสำคัญ/ใบอนุญาต ชื่อผลิตภัณฑ์ ไทย-อังกฤษ ชื่อผู้รับอนุญาต New Code สถานะ
ประเภทผลิตภัณฑ์ CAT_NO ใบสำคัญ/ใบอนุญาต ชื่อผลิตภัณฑ์ ไทย-อังกฤษ ชื่อทางการค้า ชื่อผู้รับอนุญาต รายละเอียดสินค้า New Code สถานะ
เลขที่ใบอนุญาต ประเภทใบอนุญาต ชื่อสถานที่ ที่อยู่ สถานะ Newcode
เลขที่ใบอนุญาต ประเภทใบอนุญาต ชื่อสถานที่ ที่อยู่ สถานะ Newcode

ไม่มีข้อมูลที่ค้นหา