นโยบายการใช้คุกกี้


1. ความหมายของคุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์การใช้งานของลูกค้า โดยคุกกี้ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์บนอุปกรณ์ บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานที่ลูกค้าชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของลูกค้า และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริษัทในฐานะผู้สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น


2. ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้จะบอกให้บริษัททราบว่าลูกค้าเข้าใช้งานหรือใช้บริการส่วนใด เพื่อที่บริษัทจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานและบริการของบริษัทที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นได้ นอกจากนี้การบันทึกการตั้งค่าแรกด้วยคุกกี้จะช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบออกซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น


3. การใช้งานคุกกี้

3.1 คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) 

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างมากต่อเว็บไซต์ของบริษัทเนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ช่วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ตอบสนองต่อการดำเนินการของลูกค้า สนับสนุนโครงสร้างของหน้าเว็บไซต์ที่แสดงให้ลูกค้าเห็นรวมทั้งทำให้การท่องเว็บไซต์มีความต่อเนื่อง ซึ่งคุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่ถึงเมื่อลูกค้าสิ้นสุดการเข้าชมเท่านั้น และจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติ

3.2 คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/ประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

คุกกี้นี้ช่วยให้บริษัทสามารถตรวจสอบติดตามประสิทธิภาพของเว็บไซต์ โดยการกำหนดจำนวนการเข้าชมและจำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์ มีการดำเนินการให้บริการด้านการวิเคราะห์เว็บเพื่อทำงานวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมผู้ใช้งาน และเราก็ใช้ข้อมูลนั้นในการเพิ่มประสบการณ์แก่ผู้ใช้งานหรือระบุพื้นที่ของเว็บไซต์ที่อาจจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการระบุชื่อ (กล่าวคือ ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนของลูกค้าอีกทั้งไม่มีข้อมูลส่วนตัวอยู่ในนั้น อาทิ ชื่อ และที่อยู่อีเมลของลูกค้า) และข้อมูลนั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสถิติเท่านั้น

3.3 คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางการตลาดสำหรับลูกค้าและบริษัทฯ เช่น การส่งเสริมการขาย การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า เพื่อให้บริษัทฯสามารถนำเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับลูกค้าต่อไป


4. วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

ลูกค้าสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org) อย่างไรก็ตามการใช้งานและเข้าถึงบริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของบริษัทจำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากลูกค้าปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ลูกค้าใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น